QUIZ – aplikacja ASP.NET MVC z AngularJS

Autorzy: Remigiusz Bogdał


C#, ASP.NET, MVC, AngularJS


Artykuł ten jest czwartą- ostatną częścią serii, która ukazała się na stronie koła informatycznego Reset. Artykuły przedstawiały rozwiązanie problemu dotyczącego napisania prostego quizu internetowego „Co to za gra?”. W tym przypadku zastosowaną technologią do rozwiązania tego zagadnienia będzie ASP.NET MVC z wykorzystaniem Ajax oraz AngularJS.
Artykuł został napisany w ramach staży realizowanych w firmie LGBS Polska.

Wstęp {sekcja}
W tym tutorialu użyjemy modelu quizu, który został utworzony w pierwszym(link do art. Piotra) artykule tej serii. Zmieni się jedynie sposób w jaki będziemy wyświetlać dane - teraz widok będzie odpytywał kontroler "w tle", a informacje, które zostaną z niego zwrócone będą wyświetlone użytkownikowi bez przeładowania strony.
Potrzebne narzędzia {sekcja}
Czego będziemy potrzebować? Jak nie trudno się domyślić, musimy pobrać AngularJS. Jak? Mamy dwie możliwości: odwiedzić stronę http://angularjs.org, następnie wybrać Download i dodać pobrane pliki do projektu lub przez zainstalowanie paczki NuGet.
Ja wybrałem drugą opcję - klikamy więc prawym przyciskiem myszy na nasz projekt, wybieramy Manage NuGet Packages, wpisujemy "AngularJS" i instalujemy paczkę.Wstęp

W tym tutorialu użyjemy modelu quizu, który został utworzony w pierwszym artykule tej serii[Quiz-aplikacja ASP.NET MVC]. Zmieni się jedynie sposób w jaki będziemy wyświetlać dane - teraz widok będzie odpytywał kontroler "w tle", a informacje, które zostaną z niego zwrócone będą wyświetlone użytkownikowi bez przeładowania strony.

Potrzebne narzędzia

Czego będziemy potrzebować? Jak nie trudno się domyślić, musimy pobrać AngularJS. Jak? Mamy dwie możliwości: odwiedzić stronę http://angularjs.org, następnie wybrać Download i dodać pobrane pliki do projektu lub przez zainstalowanie paczki NuGet.

Ja wybrałem drugą opcję - klikamy więc prawym przyciskiem myszy na nasz projekt, wybieramy Manage NuGet Packages, wpisujemy "AngularJS" i instalujemy paczkę.

nuget

Kontroler

Pierwsze, co musimy zrobić to utworzyć kontroler - nazwijmy go AngularController.

W utworzonym przed chwilą kontrolerze musimy stworzyć obiekt GalleryService - robić to będziemy w konstruktorze kontrolera.

 

public AngularController()
{
  _galleryService = new GalleryService();
}

 

Dla akcji Index zwracamy widok - tak jak w poprzednich artykułach.

Teraz musimy utworzyć metodę, która będzie zwracała JsonResult, a jako parametr przyjmie identyfikator wysłanej przez nas odpowiedzi. Obiektem, który zwrócimy jest nasz cały ViewModel - będziemy mieli dostęp do właściwości, które w nim utworzyliśmy.

Tak będzie wyglądała metoda, z którą będziemy się komunikować z widoku:

 

public JsonResult GetQuestion(int? answer)
{
  if (_galleryService==null)
    _galleryService = new GalleryService();
  if (System.Web.HttpContext.Current.Session["GalleryId"] != null)
    _galleryId = (int) System.Web.HttpContext.Current.Session["GalleryId"];
  else
    _galleryId = 0;

  _question = _galleryService.GetQuestion();
      
  if(answer!=null && _galleryId!=0)
  {
    var correctAnswer = _galleryService.CheckAnswer((int) answer, _galleryId);
    _question = _galleryService.GetQuestion();
    _question.IsCorrect = correctAnswer.IsCorrect;
    _question.Result = correctAnswer.NameOfCorrectAnswer;
  }
  return Json(_question, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

 

W metodzie GetQuestion sprawdzamy, czy w sesji mamy zapamiętaną odpowiedź do gry. Jeżeli tak- pobieramy ją i wykonujemy metodę CheckAnswer, która sprawdza, czy udzieliliśmy poprawnej odpowiedzi - później dane zapisujemy do ViewModelu.

Widok

W końcu udało nam się dojść do momentu, w którym zaczniemy korzystać z AngularJS.

Tworzymy widok - Index.cshtml, dodajemy lokalizację do pliku, który został pobrany ze strony AngularJs.org oraz do jQuery.

 

function QuizCtrl($scope, $http) {
  $scope.NextQuestion = function (answer) {
    if (answer == null) {
      alert("Wybierz odpowiedź");
    } else {
      $http({
        method: "GET",
        url: "/Angular/GetQuestion",
        params: { answer: answer }
      }).
        success(function (data) {
          $scope.Quiz = angular.fromJson(data);
          $scope.Quiz.Selected = null;
        }).
        error(function () {
          alert("Błąd");
        });
    }
  }

  $(function() {
    $scope.NextQuestion('');
  });
}

 

Krótkie wyjaśnienie: wewnątrz kontrolera mamy dostęp do obiektu $scope - do niego właśnie musimy przypisywać wszystkie zmienne, które chcemy wyświetlić w dokumencie. Jest to swego rodzaju pośrednik między widokiem a kontrolerem.

Utworzyliśmy funkcję NextQuestion, która jako argument przyjmuje odpowiedź. Jej zadaniem jest wykonanie zapytania do kontrolera naszej aplikacji i zapisanie otrzymanych danych do obiektu $scope. Dane, które otrzymujemy z kontrolera są w formacje Json, musimy więc użyć metody do parsowania danych.

Przejdźmy teraz do HTML'a.

Najważniejszą rzeczą jest dodanie do znacznika html dyrektywy ng-app. Dzięki niej wszystko wewnątrz znacznika html zostanie "przepuszczone" do Angulara.

Tworzymy blok, w którym zawierać się będzie nasz quiz. Ważnym elementem jest dodanie do naszego "div'a" dyrektywy ng-controller="QuizCtrl". Oznacza ona, że wewnątrz elementu, w którym została umieszczona, będziemy korzystać z kontrolera QuizCtrl. Do elementu <img /> dodajemy ng-src="{{Quiz.ImagePath}}" - adres obrazka będzie pobierany z obiektu $scope.Quiz.

ViewModel naszej gry zawiera listę odpowiedzi (właściwość Answers). Aby wyświetlić wszystkie elementy kolekcji wystarczy użyć dyrektywy ng-repeat, która działa jak foreach. Wygląda to tak:

 

<span ng-repeat="answer in Quiz.Answers">
  <label>
    <input type="radio" name="answer" value="{{answer.AnswerId}}" ng-model="Quiz.Selected" />
    <span>{{answer.Name}}</span>
  </label><br />
</span>

 

Ostatnim z podstawowych elementów jest przycisk:

 

<input type="button" value="Sprawdź" ng-click="NextQuestion(Quiz.Selected)" />

 

Funkcja NextQuestion jest wywoływana po naciśnięciu przycisku - jako argument przesyłana jest wartość zmiennej Selected, która zmieniać się będzie wraz ze zmianą zaznaczonej odpowiedzi.

W tym momencie nasza aplikacja działa. Możemy teraz dodać informację czy udzielona odpowiedź była prawidłowa, jeżeli odpowiedź była zła - powinno nastąpić wyświetlenie poprawnej.

Informacja o udzielonej odpowiedzi:

 

<h4 ng-if="Quiz.IsCorrect">Dobrze</h4>
<h4 ng-if="Quiz.IsCorrect == false && Quiz.Result!=null">Źle<br />To była gra <span>{{Quiz.Result}}</span></h4>

 

ng-if to znany nam if - jeżeli wyrażenie wewnątrz jest prawdziwe, wyświetlamy treść znajdującą się w tagach.

W tym momencie nasza aplikacja wygląda tak:

screen

To już wszystko, co chciałem przedstawić. Możliwości Angulara są ogromne - powyższe przykłady, to jedynie namiastka tego, co możemy uzyskać korzystając z tej biblioteki.

Ciekawe przykłady znaleźć można na oficjalnej stronie: angularjs.org.

 

Do pobrania

Liczba ocen: 12 | Średnia ocen: 3.66

Czytaj także

 

Skomentuj

Twój komentarz
Dodaj

Komentarze

Nasz Fanpage

Popularne treści

 • .NET  
 • 3D  
 • 8  
 • ActiveDirectory  
 • AJAX  
 • amazon web services  
 • Android  
 • Android Market  
 • AngularJS  
 • Animacja  
 • API  
 • aplikacje  
 • Aplikacje wielojęzyczne  
 • asembler  
 • ASHX  
 • ASP.NET  
 • ASP.NET MVC  
 • assembler  
 • Automated Installation Kit  
 • Azure  
 • bezpieczeństwo  
 • bing  
 • Blender  
 • C#  
 • certyfikat  
 • chmura  
 • cloud computing  
 • cmd  
 • Cmdlet  
 • Cmdlet’ów  
 • core  
 • CSS  
 • Cycles  
 • developer  
 • Entity Framework  
 • Expression Blend  
 • fitl  
 • google  
 • google app engine  
 • googlemaps  
 • GPU  
 • Grafika  
 • GroupPolicy  
 • hamachi  
 • hyperv  
 • hyper-v  
 • IaaS  
 • ImageX  
 • instalacja aplikacji  
 • interface  
 • interfejs  
 • Iron Speed  
 • java  
 • JavaScript  
 • jQuery  
 • Kinect  
 • Knockout  
 • kolokacja  
 • konsola  
 • LINQ  
 • LINQ to SQL  
 • Linux  
 • MakeCert  
 • maps  
 • microsoft  
 • mobile  
 • moduły  
 • MVC  
 • mySQL  
 • OpenSource  
 • openstreet  
 • openvpn  
 • PaaS  
 • partycja  
 • PHP  
 • pliki apk  
 • pon  
 • powershell  
 • preview  
 • programowanie  
 • przeglądarka  
 • przetwarzanie w chmurze  
 • przewodnik  
 • Qt  
 • RAD  
 • Rendering  
 • SaaS  
 • script  
 • SDK  
 • server  
 • serwer  
 • Skalowanie  
 • SQL  
 • Systemy operacyjne  
 • światłowody  
 • Światłowód  
 • Template  
 • ubuntu  
 • virtual  
 • Visual Studio  
 • vpn  
 • WAIK  
 • WCF  
 • WebAdministration  
 • WebApi  
 • Windows  
 • windows azure  
 • Windows PE  
 • Windows Phone  
 • WinFroms  
 • wirtualizacja  
 • WPF  
 • XAML  
 • zdalny  
 • zdjęcia  
Komu polecasz tą stronę? (email)
Poleca (twoje imie/pseudonim)
Treść (opcjonalnie) Do Twojej treści zostanie dodany link polecanej strony
POLECAM