Tworzenie i odtwarzanie obrazu partycji przy użyciu Windows Automated Installation Kit

Autorzy: Zenon Motyka


ImageX, Automated Installation Kit, Windows PE, WAIK, partycja


Poradnik ten zawiera niezbędne informacje, dotyczące korzystania z takich narzędzi jak Windows PE i ImageX zawartych w Windows Automated Installation Kit. Narzędzia te mogą posłużyć do szybkiego odtworzenia naszego systemu po awarii.

 

Jak poradzić sobie z Windows PE 3.0?
Windows PE jest prostym narzędziem, dzięki któremu możemy wykonad kopię naszego, gotowego do pracy Windows'a z zainstalowanymi aplikacjami, a dokładniej kopię partycji, co przy systemie Windows Seven jest bardzo istotne.
Aby móc taką kopię wykonad potrzebne nam będą:
 Windows Automated Installation Kit(WAIK)
 Płyta CD/DVD lub nośnik USB, na którego zainstalujemy środowisko uruchomieniowe Windows PE
 Około 2 GB miejsca na dysku
Po pobraniu WAIK montujemy obraz ISO w wirtualnym napędzie lub wypalamy go na płytę i uruchamiamy instalator.

Jak poradzić sobie z Windows PE 3.0?

Windows PE jest prostym narzędziem, dzięki któremu możemy wykonać kopię naszego, gotowego do pracy Windows'a z zainstalowanymi aplikacjami, a dokładniej kopię partycji, co przy systemie Windows Seven jest bardzo istotne.

Aby móc taką kopię wykonać potrzebne nam będą:

 • Windows Automated Installation Kit (WAIK)
 • Płyta CD/DVD lub nośnik USB, na którego zainstalujemy środowisko uruchomieniowe Windows PE
 • Około 2 GB miejsca na dysku

 

Po pobraniu WAIK montujemy obraz ISO w wirtualnym napędzie lub wypalamy go na płytę i uruchamiamy instalator.

1

Po instalacji wchodzimy w menu Start i wybieramy Microsoft Windows AIK i uruchamiamy z uprawnieniami administratora plik o nazwie Deployment Tools Command Prompt.

2

Musimy teraz utworzyć tymczasowy folder gdzie wygenerujemy zawartość naszego obrazu Win PE. Posłuży nam do tego polecenie:

copype x86 D:\WinPE

x86 - wersja jaką chcemy stworzyd. Możliwe opcje to: x86, amd64, IA64

D:\WinPE - ścieżka do folderu gdzie znajdzie się nasz obraz.

3

Montujemy stworzony obraz, który znajduję się w pliku winpe.wim, poleceniem:

imagex /mountrw D:\WinPE\winpe.wim 1 D:\WinPE\mount

D:\WinPE\winpe.wim - ścieżka naszego obrazu

1 - flaga obrazu

D:\WinPE\mount - miejsce gdzie obraz ma być montowany

4

Teraz przechodzimy do przygotowania zawartości naszego obrazu. Po pierwsze najlepiej skopiować zawartość folderu C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86 do D:\WinPE\mount\Windows\System32. Powtarzające się pliki należy zamienić. W przypadku, gdy później planowane jest instalowanie systemów z obrazu *.wim przez sieć dobrze jest przekopiować całą zawartość folderu ze sterownikami karty sieciowej do tego folderu.

W tym momencie należy odmontować nasz obraz z powrotem do pliku winpe.wim. Służy do tego polecenie:

imagex /unmount /commit D:\WinPE\mount

D:\WinPE\mount - miejsce, w którym zamontowaliśmy nasz obraz winpe.wim

W sytuacji, gdy zostawimy otwarty folder o ścieżce D:\WinPE\mount\Windows\System32 prawdopodobnie ujrzymy taki komunikat:

5

Nie należy się jednak tym martwić, gdyż możemy teraz ręcznie usunąć ten folder.

Po zakończeniu tego procesu należy skopiować gotowy obraz winpe.wim do folderu D:\WinPE\ISO\sources i zmienić jego nazwę na boot.wim. Dzięki temu zapewnimy autostart naszego narzędzia.

6

Teraz należy przygotować nasz obraz do wypalenia go na nośniku. Służy do tego narzędzie oscdimg. Aby utworzyć ten obraz należy zastosować polecenie:

oscdimg -n -h -bD:\WinPE\etfsboot.com D:\WinPE\ISO D:\WinPE.iso

-n -h -b - argumenty oscdimg. W celu dostosowania do własnych potrzeb można skorzystać z instrukcji: Oscdimg. Do standardowego trybu te wystarczą. (między argumentem -b, a ścięzką nie ma przerwy!)

D:\WinPE\etfsboot.com - lokalizacja pliku etfsboot.com

D:\WinPE\ISO - ścieżka do folderu, w którym znajdują się pliki, z których powstanie nasz obraz

D:\WinPE.iso - ścieżka obrazu, który zostanie stworzony

7

Obraz jest gotowy do zamontowania, wypalenia na płycie czy nagrania na nośnik USB. W ostatnim przypadku trzeba wykonać poniższą operację.

Uruchamiamy wiersz poleceń cmd z uprawnieniami administratora i formatujemy nasz nośnik odpowiednimi poleceniami:

diskpart
list disk 
select disk 1 (gdzie 1 jest numerem nośnika USB) 
clean 
create partition primary 
select partition 1
active 
format fs=fat32 
assign

Teraz należy tylko przekopiować całą zawartość folderu D:\WinPE\ISO na nośnik i uruchomić z niego nasz system przy ponownym uruchomieniu komputera.

Jeśli coś nie działa lub też chcielibyśmy coś dodać możemy z powrotem zamontować nasz obraz winpe.wim, używając Deploytment Tools Command Prompt, zmodyfikować go, a następnie odmontować i stworzyć obraz płyty tak jak to jest opisane powyżej. Najlepiej zrobić go od nowa, gdyż po kilku zmianach nasz obraz może się uszkodzić lub sporo nabrać na wadze.

 

Tworzenie obrazu partycji

Przed rozpoczęciem działania najlepiej przygotować sobie plik konfiguracyjny, który w późniejszym czasie będzie wykorzystany. W pliku tym można wskazać foldery, pliki czy też typy plików, które mają zostać pominięte przy tworzeniu obrazu oraz które mają zostać pominięte przy kompresji. W tym celu należy utworzyć plik np. wimscript.ini i umieścić w nim to co chcemy pominąć np.:

[ExclusionList] 
ntfs.log 
hiberfil.sys 
pagefile.sys 
"System Volume Information" 
RECYCLER Windows\CSC 

[CompressionExclusionList] 
*.mp3 
*.zip 
*.cab 
\WINDOWS\inf\*.pnf

Aby rozpocząć działania, prowadzące do stworzenia naszego obrazu systemu należy uruchomić system Windows PE podczas uruchomienia komputera.

8

Przed utworzeniem obrazu upewniamy się, jakie litery posiadają odpowiednie partycje i inne dyski prostym poleceniem:

dir litera_dysku:

Teraz należy użyć poniższej składni oraz narzędzia ImageX, aby wykonał się obraz:

ImageX /capture źródło ścieżka "Nazwa" {"opis obrazu"} {/check | /compress [typ_kompresji] | /config | /flags "Edycja" /verify}

Np.:

ImageX /capture C: D:\obraz.wim "Obraz C" /compress Fast

Parametr /capture określa tryb pracy narzędzia ImageX - w naszym przypadku chodzi o przechwycenie obrazu. Kolejno podaje się literę dysku, którego obraz chcemy wykonać oraz ścieżkę pliku docelowego, czyli naszego pliku *.wim, do którego obraz ma być zapisany. Następnie należy podać nazwę w cudzysłowie naszego obrazu, który pomoże nam zidentyfikować go w przypadku, gdy do naszego pliku *.wim zostaną dodane kolejne obrazy. Później dodaje się opcjonalne parametry naszego narzędzia takie jak opis obrazu (koniecznie w cudzysłowie), przełącznik /check, który wymusza integralność naszego pliku *.wim, przełącznik /compress, który może przyjąć parametry none, Fast lub maximum i ma bardzo duży wpływ na czas tworzenia obrazu, a minimalny przy jego odtwarzaniu, przełącznik /config, który pozwala podać ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, w którym można zdefiniować listę plików, jakie mają zostać pominięte przy tworzeniu obrazu, /flags ma zastosowanie tylko wtedy, gdy stworzony obraz zawiera system Windows Vista i zostanie wykorzystany przez instalator, /verify wykonuje końcowe sprawdzenie pod kątem błędów i duplikacji plików. Ma duży wpływ na czas działania narzędzia.

9

 

Odtwarzanie obrazu

Jeżeli chcemy użyć naszego obrazu do uzyskania naszego zachowanego stanu systemu potrzebne będą: środowisko uruchomieniowe Windows PE z narzędziem ImageX oraz nasz obraz z rozszerzeniem *.wim. Pierwszą czynnością jaką powinniśmy zrobić to uruchomid nasz system Windows PE i przygotować dysk na komputerze docelowym. W tym celu należy posłużyć się narzędziem diskpart. Przy formatowaniu partycji należy zadbać o to by nie była mniejsza niż ta, której zrobiliśmy obraz, a w przypadku, gdy chcemy odtworzyć obraz, zawierający system Windows 7 należy zachować 100 MB przestrzeni na partycje rozruchową. Jeśli w obrazie znajduje się partycja bootowalna to nowo powstała powinna być ustawiona jako aktywna.

Gdy opuścimy narzędzie diskpart należy się upewnić, jaką literę posiada nasza partycja docelowa.

Gdy mamy już przygotowaną partycję należy użyć poniższej składni:

imagex /apply ścieżka numer lokalizacja {/check | /ref | /verify}

Np.:

ImageX /apply D:\obraz.wim 1 C:

Parametr /apply to tryb działania narzędzia ImageX, w tym przypadku jest to odtworzenie zapisanego obrazu i umieszczenie jego zawartości na dysku. Następnie podajemy ścieżkę do pliku naszego obrazu i numer tego obrazu. W sytuacji, gdy mamy tylko jeden obraz w pliku *.wim będzie to numer 1. Ostatnim parametrem jest nasza partycja docelowa.

10

W przypadku odtwarzania obrazu systemu Windows 7 zaraz po zakooczeniu kopiowania plików należy utworzyć wyżej wspomnianą 100 MB partycję i ustawić ją jako aktywną, a następnie użyć polecenia:

bcdboot C:\Windows

Jeśli chcemy uruchomić odtwarzanie obrazu jednocześnie na wielu komputerach możemy wykorzystać do tego połączenie sieciowe. W tym celu należy udostępnić w sieci nasz plik *.wim i pozostawić włączony komputer. Na drugiej stacji należy uruchomić wcześniej utworzony system Windows PE i przygotować partycję na nasz system. Następnie należy sprawdzić czy posiadamy przydzielone IP poleceniem ipconfig. Jeśli nie to należy załadować wcześniej przygotowane sterowniki do karty sieciowej, poleceniem:

drvload ścieżka_pliku.inf

Przed przystąpieniem do kolejnego kroku najlepiej upewnić się, że oba komputery "widzą" się wzajemnie. Używając do tego polecenia:

ping ip_komputera

Teraz należy użyć poniższego polecenia, aby uzyskać dostęp do udostępnionego wcześniej obrazu:

net use y: \\ip_serwera\udzial /user:zenek TaJnEhAsElKo

Następnie polecenie:

ImageX /apply y:\obraz.wim 1 C:

i wystarczy poczekać, aż narzędzie sfinalizuje swoje działania, a następnie w przypadku Windows 7 zastosować polecenie:

bcdboot C:\Windows

Najkorzystniej użyć połączenia bezpośredniego między komputerami, gdyż switch może znacznie spowolnić transfer danych. Dobrym sposobem jest również użycie nośników USB z plikiem *.wim. Wszystkie te sposoby służą do tego by przyśpieszyć cały proces.

Liczba ocen: 29 | Średnia ocen: 4.72

Czytaj także

 

Skomentuj

Twój komentarz
Dodaj

Komentarze

Arrr 21-01-2012
Super artykul!

Nasz Fanpage

Popularne treści

 • .NET  
 • 3D  
 • 8  
 • ActiveDirectory  
 • AJAX  
 • amazon web services  
 • Android  
 • Android Market  
 • AngularJS  
 • Animacja  
 • API  
 • aplikacje  
 • Aplikacje wielojęzyczne  
 • asembler  
 • ASHX  
 • ASP.NET  
 • ASP.NET MVC  
 • assembler  
 • Automated Installation Kit  
 • Azure  
 • bezpieczeństwo  
 • bing  
 • Blender  
 • C#  
 • certyfikat  
 • chmura  
 • cloud computing  
 • cmd  
 • Cmdlet  
 • Cmdlet’ów  
 • core  
 • CSS  
 • Cycles  
 • developer  
 • Entity Framework  
 • Expression Blend  
 • fitl  
 • google  
 • google app engine  
 • googlemaps  
 • GPU  
 • Grafika  
 • GroupPolicy  
 • hamachi  
 • hyperv  
 • hyper-v  
 • IaaS  
 • ImageX  
 • instalacja aplikacji  
 • interface  
 • interfejs  
 • Iron Speed  
 • java  
 • JavaScript  
 • jQuery  
 • Kinect  
 • Knockout  
 • kolokacja  
 • konsola  
 • LINQ  
 • LINQ to SQL  
 • Linux  
 • MakeCert  
 • maps  
 • microsoft  
 • mobile  
 • moduły  
 • MVC  
 • mySQL  
 • OpenSource  
 • openstreet  
 • openvpn  
 • PaaS  
 • partycja  
 • PHP  
 • pliki apk  
 • pon  
 • powershell  
 • preview  
 • programowanie  
 • przeglądarka  
 • przetwarzanie w chmurze  
 • przewodnik  
 • Qt  
 • RAD  
 • Rendering  
 • SaaS  
 • script  
 • SDK  
 • server  
 • serwer  
 • Skalowanie  
 • SQL  
 • Systemy operacyjne  
 • światłowody  
 • Światłowód  
 • Template  
 • ubuntu  
 • virtual  
 • Visual Studio  
 • vpn  
 • WAIK  
 • WCF  
 • WebAdministration  
 • WebApi  
 • Windows  
 • windows azure  
 • Windows PE  
 • Windows Phone  
 • WinFroms  
 • wirtualizacja  
 • WPF  
 • XAML  
 • zdalny  
 • zdjęcia  

VideoCasty

Komu polecasz tą stronę? (email)
Poleca (twoje imie/pseudonim)
Treść (opcjonalnie) Do Twojej treści zostanie dodany link polecanej strony
POLECAM