Kontakt

Wszystkie pytania prosimy kierowańá na adres mailowy: turniejcs.2010@gmail.com
Strona turnieju